Bedrijfsgegevens

BTA DESIGN
Vossenstraat 5-5a
5482WC
Schijndel
06 2188 1501
leovanveghel@planet.nl

Foto0097

Bouwkundig advies

Ons bureau heeft als uitgangspunt dat de wensen van de opdrachtgever centraal staan. Hiervan uitgaande stellen wij alles in het werk om op een zo volledig en veelzijdige wijze de cliënt te adviseren. Meedenken en fantasie gebruiken is dan ook een tweede natuur in het ontwerpproces. Of het nu een verbouwing of nieuwbouw is, de opzet is om zo creatief mogelijk de wensen van de opdrachtgever te vertalen naar een uitvoerbaar en betaalbaar plan.

Wij proberen om op alle aspecten van het plan zo goed mogelijk te adviseren, waar nodig in samenwerking met externe adviseurs zoals bijvoorbeeld de constructeur en de  deskundige op het gebied van energiezuinigheid en gezondheid.

Het is onze taak om de juiste overeenstemming te vinden tussen hetgeen door de gemeentelijke regelgeving is toegestaan en het wensenpakket van de cliënt. Onze begeleiding en advisering omvat eveneens het traject van prijsstelling en keuze van aannemer, de eventuele noodzakelijke bouwbegeleiding en prijsbewaking.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding. Dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. De DNR 2011 wordt op uw verzoek als pdf-bestand toegezonden.